Osoonikihi olukord ja seda mõjutavad tegurid

Uurimistöö aastast 1995 - aeg kaob, probleemid jäävad (võib ümiseda sellel viisil)

 

Sisukord
Sissejuhatus


1. Osoonikiht
1.1. Osoonikihi iseloomustamiseks kasutatavad mõõtühikud
1.2. Osoonikihi keemiline tasakaal
1.3. Osooni liikumine atmosfääris
1.4. Osoonikihi hõrenemist hoogustavad katalüsaatorid
1.4.1 Lämmastikuühendid
1.4.1.1. Lämmastikuühendite osoonikihti mõjutavad keemilised reaktsioonid stratosfääris
1.4.2.Klooriühendid
1.4.2.1. Klooriühendite osoonikihti mõjutavad keemilised reaktsioonid stratosfääris
1.4.3. Broomiühendid
1.4.4. Fluor stratosfääris
1.4.5. Stratosfääri niiskusesisalduse kasv
1.4.6. Aerosoolisisalduse kasv stratosfääris
1.4.6.1. Osoon ja aerosool
1.5. Lennuliikluse mõju osoonikihile


2. Osoonikihi jälgimine
2.1. Osoonikihi jälgimise tehnika ja metoodika
2.2. Osoonikihi jälgimise ajalugu
2.3. Osoonikihi ja seda kahjustavate ühendite seire Eestis


3. Osoonikihi olukord
3.1. Osoonikihi olukord väljaspool polaaralasid
3.1.1. Osoonikihi olukord Skandinaaviamaade ja Eesti kohal
3.2. Osoonikihi hõrenemine ja osooniaugu tekkimine polaaralade kohal
3.2.1. Polaaralade osooniaugu keemiline teooria
3.2.2. Polaaralade osoonikihi olukorra sõltuvus atmosfääri dünaamikast
3.2.3. Osoonikihi olukord polaaralade kohal
3.3. Osoonikihi paksuse sõltuvus päikese aktiivsusest
3.4. Osoonikihi tulevik


4. Meetmed osoonikihi kaitseks
4.1. Osoonikihi taastamine
4.2. Rahvusvahelised meetmed osoonikihi kaitseks
4.3. Freoonide asendamine ja vältimine tööstuses


Kokkuvõte


Kasutatud materjalid

 

Copyright © 1994-1995, 1997, 2014 Erki Eessaar

 

Autori kodulehele