Algebra ja geomeetria õppetool

Bakalaureuseõpe


YMA0040 Matemaatilise teksti vormistamine TEX-is 3.0 EAP 0-0-1,5 E
YMA0050 Tensorarvutus 3.0 EAP 2-0-0 E
YMA0070 Lineaaralgebra rakendusmeetodid 7.0 EAP 2,5-0-2 E
YMA0090 Matemaatika täiendõpe 3.0 EAP 1-0-1,5 A
YMA3710 Lineaaralgebra 5.0 EAP 2-0-2 E
YMA5200 Üldalgebra alused 4.0 EAP 1,5-0-1 E

Magistri- ja doktoriõpe

YMA0040 Matemaatilise teksti vormistamine TEX-is 3.0 EAP 0-0-1,5 E
YMA0050 Tensorarvutus 3.0 EAP 2-0-0 E
YMA0070 Lineaaralgebra rakendusmeetodid 7.0 EAP 2,5-0-2 E
YMA5200 Üldalgebra alused 4.0 EAP 1,5-0-1 E
YMA5720 Diskreetne matemaatika 5.0 EAP 2-0-2 E
YMA9201 Kaasaegsete matemaatika meetodite eriseminar I 6.0 EAP 0-0-5 E
YMA9202 Kaasaegsete matemaatika meetodite eriseminar II 6.0 EAP 0-0-5 E
YMA9203 Kaasaegsete matemaatikameetodite eriseminar III 6.0 EAP 0-0-5 E
YMA9204 Kaasaegsete matemaatika meetodite eriseminar IV 6.0 EAP 0-0-5 E
YMA9205 Kaasaegsete matemaatika meetodite eriseminar V 6.0 EAP 0-0-5 E
YMA9206 Kaasaegsete matemaatika meetodite eriseminar VI 6.0 EAP 0-0-5 E

Matemaatilise analüüsi õppetool

Bakalaureuseõpe


YMM0012 Matemaatiline analüüs II 5.0 EAP 2-0-2 E
YMM0020 Kompleksmuutuja funktsioonid 6.0 EAP 2-0-3 E
YMM0041 Funktsionaalanalüüsi elemendid 6.0 EAP 0-0-5 E
YMM3731 Matemaatiline analüüs I 5.0 EAP 2-0-2 E
YMM3740 Matemaatiline analüüs II 6.0 EAP 2-0-3 E
YMM9050 Harmooniline analüüs 3.0 EAP 2-0-0 E

Magistri- ja doktoriõpe


YMM0020 Kompleksmuutuja funktsioonid 6.0 EAP 2-0-3 E
YMM0041 Funktsionaalanalüüsi elemendid 6.0 EAP 0-0-5 E
YMM0053 Matemaatika seminar III 4.0 EAP 0-0-3 A
YMM9050 Harmooniline analüüs 3.0 EAP 2-0-0 E
YMM9060 Matemaatika doktorantidele I 5.0 EAP 2-0-2 E

Matemaatilise füüsika õppetool

Bakalaureuseõpe

YMF0020 Matemaatilise füüsika võrrandid 5.0 EAP 2-0-2 E

Magistri- ja doktoriõpe

YMF9011 Matemaatilise füüsika meetodid I 4.0 EAP 1,5-0-1,5 E
YMF9012 Matemaatilise füüsika meetodid II 4.0 EAP 1,5-0-1,5 E
YMF9021 Matemaatilise füüsika meetodite eriseminar I 6.0 EAP 0-0-5 E
YMF9022 Matemaatilise füüsika meetodite eriseminar II 6.0 EAP 0-0-5 E
YMF9030 Matemaatilise füüsika võrrandid 4.0 EAP 2-0-0,5 E
YMF9041 Matemaatika doktorantidele III 6.0 EAP 2-0-2 E
YMF9042 Matemaatika doktorantidele IV 6.0 EAP 2-0-2 E
YMF9050 Gerstenhaberi teooria eriseminar 6.0 EAP 3-0-1 A

Rakendusmatemaatika õppetool

Bakalaureuseõpe


YMR0010 Diferentsiaalvõrrandid 4.0 EAP 1-0-2 E
YMR0020 Matemaatikapaketid 3.0 EAP 0-2.5-0 E
YMR0070 Tõenäosusteooria ja matemaatiline statistika 6.0 EAP 2-0-3 E
YMR0110 Tõenäosusteooria ja matemaatiline statistika 3.0 EAP 1-0-1.5 E
YMR0120 Tõenäosusteooria ja matemaatiline statistika 5.0 EAP 2-0-2 E
YMR0160 Arvutusmeetodid elektrotehnikas 3.0 EAP 1-0-1,5 E
YMR0170 Tõenäosusteooria ja matemaatiline statistika 5.0 EAP 2-0-2 E
YMR3720 Tõenäosusteooria ja matemaatiline statistika 2.0 EAP 0,5-0-1 E
YMR3900 Praktika 5.0 EAP 0-0-0 A
YMR5720 Diferentsiaalvõrrandid 5.0 EAP 2-0-2 E
YMR5730 Arvutusmeetodid 5.0 EAP 2-0-2 E

Magistri- ja doktoriõpe


YMR0010 Diferentsiaalvõrrandid 4.0 EAP 1-0-2 E
YMR0020 Matemaatikapaketid 3.0 EAP 0-2.5-0 E
YMR0090 Rakendusstatistika 5.0 EAP 2-0-2 E
YMR0110 Tõenäosusteooria ja matemaatiline statistika 3.0 EAP 1-0-1.5 E
YMR0120 Tõenäosusteooria ja matemaatiline statistika 5.0 EAP 2-0-2 E
YMR0150 Mittelineaarsed diferentsiaalvõrrandid 3.0 EAP 2-0-0 A
YMR3720 Tõenäosusteooria ja matemaatiline statistika 2.0 EAP 0,5-0-1 E
YMR5730 Arvutusmeetodid 5.0 EAP 2-0-2 E
YMR9140 Matemaatika doktorantidele II 5.0 EAP 2-0-2 E
YMR9160 Stohhastiline modelleerimine 4.0 EAP 2-0-2 E

--o--