Navigeerima

Mõistekaardid Tallinna Tehnikaülikooli õppeaine "Andmebaasid I" teemade kohta

© 2017 Erki Eessaar

Järgnevalt kirjeldatakse õppeaine põhiteemasid ja eelduseid.