Eessaar, E. Andmebaaside projekteerimine. Tallinn: TTÜ kirjastus, (2008). 349 lk.

Raamatus on järgmised peatükid.

  1. Andmebaaside põhimõisteid
  2. Relatsiooniliste andmebaaside põhimõisteid
  3. Relatsioonialgebra
  4. Tuletatud relatsioonilised muutujad
  5. Relatsiooniline mudel vs SQL
  6. Kontseptuaalne andmemudel
  7. Andmebaasi kontseptuaalne projekteerimine
  8. Andmebaasi disaini kvaliteedi parandamine ja hindamine
  9. SQL-andmebaasi loogiline projekteerimine

See raamat väljendab selget suhtumist. Raamatus esitatav relatsioonilise mudeli käsitlus põhineb Kolmanda Manifesti autorite töödel.

Raamatu trükkimisel ilmnesid mõningate jooniste puhul trükitehnilised probleemid. Seetõttu on joonistel 60, 61, 62, 63, 64, 65, 67, 72, 73, 75, 76, 77, 78 ja 106 ära jäänud osa jooni. SIIT võite laadida lisalehe õigete joonistega.

Raamatu esimeses trükis teadaolevate vigade parandus (errata) (seisuga 2013-06-24)

Tagasi kodulehele